Chthoniske guder, (af gr. chthon 'jord'), guddomme, der er knyttet til jorden eller til underverdenen. I oldtidens græske religion adskilte kulten for de chthoniske guder — Hades, Persefone, Trifonios mfl. — sig fra de olympiske guders kult, bl.a. ved valget af offerdyr og ved alterets og den evt. helligdoms ydre form. De chthoniske guders tilknytning til jorden forbinder dem såvel med de dødes skæbne som med afgrødernes frugtbarhed. Det er således karakteristisk, at Hades, de dødes dystre hersker i underverdenen, også kaldes Pluton, et navn, der sprogligt er identisk med Plutos, der på græsk betyder 'rigdom'. Se også religion.