Chrysografi betyder guldskrift. Guld- eller sølvbogstaver evt. på purpurfarvet skrivemateriale omtales i antikken, men først fra den tidlige middelalder er der bevaret skrifter, som helt eller delvis er skrevet med guld. Et sådant håndskrift kaldes også en codex aureus. Fænomenet er navnlig udbredt i bibler og andre kirkelige håndskrifter, men blev endvidere anvendt af fx de tysk-romerske kejsere til særlig højtidelige aktstykker. I Vesteuropa begrænsedes anvendelsen af guld- og sølvbogstaver i løbet af 1000-tallet, men stadig i 1300-tallet kan der findes enkelte eksempler.