Chopper, (eng. 'hakker', af chop 'hugge, hakke'), elektrisk eller optisk signalbehandlingsenhed, som benyttes til at udvælge en bestemt fase i et periodisk signal eller til at undgå jævnstrømsdrift i forstærkere. Chopperen deler et lavfrekvent signal op i en række impulser, som så kan behandles i vekselstrømskredsløb. Herefter kan der ved fornyet chopning og passende filtrering igen opnås et analogt lavfrekvenssignal.