Chokskade er en følgevirkning af et chok. Efter dansk ret kan der kun kræves erstatning for følgerne af et chok, hvis den chokramte selv er impliceret i en ulykke, som en anden er ansvarlig for, dvs. at den chokramte skal være kommet til skade eller have været i fare for at komme til skade. Der kan ikke kræves erstatning for chokskade, som skyldes, at personen har været vidne til en ulykke eller fået meddelelse om, at fx en nær pårørende er blevet dræbt.