Chiastolit, (af gr. chiastos 'korsformet' og lithos 'sten'), varietet af mineralet andalusit. Chiastolit indeholder mørke kulholdige indeslutninger, der er orienteret som et kors og derfor anvendes til smykker. På grund af indeslutningerne har det lidt lavere hårdhed og massefylde end ren andalusit. Chiastolit findes især i metamorfe lerbjergarter, som regel i firkantede, cigarlignende krystaller. Krystallerne skæres i stykker vinkelret på prismet og poleres som flade eller svagt hvælvede firkantede stykker.