En chi i anden-fordeling er en statistisk fordelingsfunktion, som fremkommer ved at addere kvadraterne på et vist antal standardnormalfordelte stokastiske størrelser. Antallet af disse størrelser, som indgår i kvadratsummen, kaldes \(\chi^2\)-fordelingens frihedsgrad. \(\chi^2\)-fordelingen er en af de mest anvendte fordelinger i statistisk testteori (jf. chi i anden-test), idet en lang række statistiske teststørrelser enten er eksakt \(\chi^2\)-fordelt eller kan tilnærmes en \(\chi^2\)-fordeling.