Cherokee, (af det indianske sprog choctaw om 'folk fra klippehulelandet'), irokesisk talende indiansk folkeslag, som tidligere beboede området ved de sydlige Appalacherbjerge i det østlige Nordamerika. Cherokee'erne regnedes blandt de "civiliserede" stammer. De var bofaste i byer, dyrkede jorden og havde en organiseret regering. Cherokee Nation vedtog i 1820'erne en forfatning efter amerikansk model, og cherokee'erne indførte deres eget alfabet og startede en avis. I vinteren 1838-39 gennemførte USA's præsident Andrew Jackson en tvangsflytning af 16.500 cherokee'er til Oklahomaterritoriet, hvorunder mange tusinde cherokee'er døde af sult og udmattelse. Efter flytningen genetablerede cherokee'erne sig som en selvstyrende nation, som bestod, indtil Oklahoma blev en stat i 1907.