Chaperoniner, gruppe af proteiner, som i cellerne medvirker til, at et nydannet proteins polypeptidkæde opnår den rette rumlige struktur. Nogle chaperoniner katalyserer selve foldningen, andre forhindrer for tidlig foldning, og atter andre forhindrer den ufoldede kæde i at få kontakt (associere) med andre ufoldede kæder.