Chantage, (fr., beslægtet med chanter synge, faire chanter (også) presse penge af), pengeafpresning ved trusler om skandale.