Chansonnier, (fr. 'visedigter, -sanger, entertainer', afledn. af chanson), dels visesangere i middelalderen, dels manuskripter eller trykte bøger, der fortrinsvis indeholder franske chansoner med teksten alene eller med én- eller flerstemmig musik. De vigtigste samlinger stammer fra 1400-t., og flere er rigt udstyrede med illustrationer. Indholdet er meget blandet og bestod i den første tid af både verdslige og gejstlige sange; senere blev disse holdt adskilt.