Channel, (eng., af oldfr. chanel, af lat.), naturlig kanal; stræde.