Chalcofil, geokemisk betegnelse for grundstoffer som kobber, bly og zink, der koncentreres i sulfidmineraler, fx i mineralet troilit i meteoritters sulfidfase. Begrebet blev introduceret af V.M. Goldschmidt. Se også atmofil, biofil, lithofil og siderofil.