Cessorklausul, (lat. cessor + klausul), klausul i et certeparti, som fritager befragteren for yderligere ansvar, når ladningen er afskibet.