Centrum, (lat. 'midtpunkt, midte', gr. kentron 'spids, midtpunkt'), inden for matematikken omdrejningspunktet i en geometrisk figur, der udviser rotationssymmetri; fx midtpunktet i en cirkel eller et kvadrat.