Centrifugal familie, (af lat. centrum 'midtpunkt' og afledn. af fugere 'flygte'), etnografisk betegnelse for en spredt familiestruktur, hvor flere medlemmer bor og arbejder i andre hushold; se familie.