Central place teori, bygeografisk teori om byers placering i landskabet. Ud fra en analyse af servicecentres funktioner og oplande ses byers indbyrdes placering som et hierarkisk, sekskantet net. Teorien, der især er knyttet til den tyske geograf Walther Christallers navn, har haft en vis betydning for analyse og planlægning af servicecentre. Se servicecenterteori.