Central differens betegner inden for numerisk analyse en differenskvotient, der kan opfattes som approksimation til differentialkvotienten af funktionen i intervallets midtpunkt.