Centimorgan, genetisk måleenhed, opkaldt efter nobelpristageren T.H. Morgan. Hvis overkrydsningshyppigheden mellem to nærmere definerede steder på et kromosom, fx to gener, er 1%, er deres indbyrdes afstand 1 centimorgan (cM).