Cent er inden for en række valutaer benævnelsen for en møntenhed, som er en hundrededel af valutaen, fx 1/100 dollar eller 1/100 euro.