Cembalist, (ital. cembalista), en, som spiller på cembalo; se også clavecinister.