Celluloseethere, vandopløselige polymerer, i hvilke celluloses hydroxylgrupper er helt eller delvist substitueret med ethergrupper. Afhængig af substitutionsgrad og af ethergruppens kemiske natur fremstilles celluloseethere med vidt varierende egenskaber. Fælles for dem er dog, at de er vandbindende og danner tyktflydende opløsninger; derpå beror de fleste af de mange anvendelser af vigtige celluloseethere som methylcellulose, ethylcellulose og carboxymethylcellulose (CMC), fx som tilsætningsstof til cement og mørtel for forbedring af vedhæftning og dispergering, som bestanddel af drypfri maling, som suspensionsmiddel i den kemiske industri og mineralolieindustrien og som fortyknings- og geleringsmiddel til talrige formål i fødevareindustrien.