Celali, oprørere i Osmannerriget i 1500- og 1600-t. Det første celali-oprør fandt sted 1519 og var under ledelse af Celal, en shiitisk prædikant. Andre større oprør fandt sted 1526–28, 1595–1610, 1654–55 og 1658–59. Oprørene var ikke rettet mod magthaverne som sådan, men var snarere en reaktion på økonomiske og sociale problemer.