Caveola, lille indposning af en celles overflademembran. Caveolaer ligner pinocytosevesikler (se celle (plasmamembranen) og endocytose), men er modsat disse formentlig stationære over lang tid. De findes i meget stort antal i bl.a. fedtceller, endothelceller og glatte muskelceller. De antages at være sæde for visse membrantransportprocesser, bl.a. calciumtransport, og for visse synteseprocesser, bl.a. dannelse af nitrogenmonoxid (NO).