Causae spirituales, sager, der ifølge kanonisk ret afgøres ved kirkelige domstole, fordi de berører kirkelige forhold eller sjælens frelse. Til causae spirituales hørte i middelalderen sager om kætteri, trolddom og hor, sager om brud på løfter afgivet under ed samt ægteskabssager og sager vedrørende testamenter.