Castrum doloris, (lat.), sørgeforhøjning, hvor en fyrstes lig udstilles i lukket kiste; sammenlign med lit de parade.