Castra, (lat., plur. af castrum 'befæstet sted'), romersk militærlejr. Castra udvikledes formodentlig i begyndelsen af 200-t. f.Kr. sideløbende med anlæggelse af kolonier og opmåling af land. Lejren var firkantet med to hovedgader, via praetoria og via principalis, som forbandt lejrens hovedporte og skar hinanden vinkelret præcis der, hvor feltherrens telt, praetorium, var placeret. Soldaterne lejredes i et regelret mønster ud fra disse hovedakser. Castra var befæstet med en vold og en grav. En lang række byer i Romerriget, fx Bonn, York og Wien, opstod som stationære lejre.