Cassiterit, (af gr. kassiteros 'tin' og -it), tinsten, sort mineral med diamantagtig glans. Mineralet har hårdheden 6-7 og massefylden 7 g/cm3. Den kemiske sammensætning er SnO2, og mineralet krystalliserer tetragonalt. Cassiterit optræder som ubetydelig bestanddel i granit, men kendes især fra kvartsårer i eller omkring intrusive granitter, fx i Cornwall i Sydengland og i den sydtyske delstat Sachsen. Det er den vigtigste tinmalm og udvindes især fra tungsandsforekomster opstået ved forvitring af cassiteritholdige granitter i Malaysia, Indonesien, Thailand, Kina, Brasilien.