Carnotit, (efter den fr. mineingeniør M.A. Carnot (1839-1920) og -it), citrongult uranmineral, der oftest findes som pulveragtige aggregater, sjældnere som tavleformede krystaller med glimmerspaltelighed. Mineralet krystalliserer monoklint, er blødt og har massefylden 4,7 g/cm3. Sammensætningen er K2(UO2)2(VO4)2∙3H2O. Det er et eksempel på en stor gruppe uranmineraler, de såkaldte uranglimmere, som er arsenater, carbonater, fosfater, silikater og sulfater, der indeholder uranylioner (UO2) og dannes ved forvitring af uranmineraler som begblende og uraninit. Carnotit har stor økonomisk betydning, idet det er et hovedmineral i Coloradoplateauets uranforekomster i USA.