Carceres, (lat.), de ordentlige disputatorers og opponenters plads ved disputatser.