Carbonylklorid, fosgen, COCl2, farveløs, ikke-brændbar gas med lugt som muggent hø. Carbonylklorid er en farlig åndedrætsgift, der opstår, hvis en blanding af carbonmonoxid og klor belyses. Forbindelsen anvendes i den organiske syntese til klorering, vandfraspaltning og indføring af carbonylgrupper, fx til fremstilling af lægemidler, herbicider og insekticider. Under 1. Verdenskrig blev carbonylklorid anvendt som krigsgas.