Carbondisulfid, svovlkulstof, CS2, farveløs, letbevægelig, stærkt lysbrydende væske, som i ren tilstand har en aromatisk lugt, men sædvanligvis lugter ubehageligt på grund af forureninger. Carbondisulfid anvendes som opløsningsmiddel for stoffer som fosfor, svovl, selen, jod, fedt, gummi o.a. Industrielt har det en række anvendelser, bl.a. til fremstilling af kunstsilke og rayon. Forbindelsen er yderst brandfarlig, da den kan antændes af statisk elektricitet, og selvantænder allerede ved 100 °C, fx i kontakt med varme damprør o.l.