Carbonat karst, landskab med dybe, uregelmæssige render og huller dannet ved opløsning af carbonatbjergarter (kalksten og dolomit). Opløsningen skyldes kuldioxidholdigt vand, der især angriber i revner og sprækker. Det opløste materiale genudfældes undertiden i drypstenshuler.