Caporal, (fr.), 1 korporal. 2 den franske regaletobak.