Capio, (lat., af capere tage, gribe), inden for jura tagen i besiddelse (ikke ved arv).