Candidatus, (af lat. toga candida 'blændende hvid toga'), i republikkens Rom en mand, som søgte valg til et offentligt embede. Den blændende hvide toga bar han for at synliggøre sig.

Kandidat bruges generelt om en person, der søger et embede, en stilling eller værdighed, eller som stiller op til valg i det politiske liv, organisationer m.m. Desuden bruges ordet om en person, der indstiller sig til eksamen, og om en, som har bestået en embeds- eller kandidateksamen fra et universitet eller en højere læreanstalt. Vedkommende tillægges titlen cand. efterfulgt af en forkortelse af den latinske betegnelse for det pågældende fag.

Med oprettelsen af nye typer kandidatuddannelser er der kommet en række nye titler til. I 1990'erne skete dette især på det sundhedsvidenskabelige område, fx cand.scient.med. (kandidat i biomedicinsk teknik). Enkelte titler, fx cand.brom. (kandidat i levnedsmiddelvidenskab), er afskaffet eller erstattet med andre som følge af sammenlægninger o.l.

Uddannelser ved danske universiteter og højere læreanstalter

cand.act. actuarii forsikrings- eller aktuarvidenskab KU siden 1917.
cand.adm.pol. admini- strationis politicae forvaltnings- videnskab KU 1981-91.
cand.agro. agronomiae landbrugs- videnskab KVL (nu Det Biovidenskabelige Fakultet) siden 1968 (1858)*.
cand.arch. architecturae arkitektur Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus siden 1974.
cand.art. artium egl. artes liberales (de frie kunster), dvs. humaniora AU, KU og OU 1962-68 – kombination af skoleembedseksamens hovedfag og andet bifag. 1968-85 kombination af kandidatgrad og et bifag.
cand.brom. bromatologiae levnedsmiddel- videnskab KVL (nu Det Biovidenskabelige Fakultet) 1971-91.
cand.comm. communi- cationis medie- og kommuni- kations- videnskab RUC siden 1980.
cand.cur. curationis sygepleje Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved AU siden 1994.
cand.geom. geometriae landmåler- videnskab KVL (nu Det Biovidenskabelige Fakultet) siden 1969 (1855)* – 1975, AAU siden 1975.
cand.hort. hortonomiae havebrugs- videnskab KVL, nu Det Biovidenskabelige Fakultet siden 1968 (1863)*.
cand.hort.arch. hortorum architecturae landskabs- arkitektur KVL (nu Det Biovidenskabelige Fakultet) siden 1993.
cand.interpret. interpretationis erhvervs- sprog Handelshøjskolerne 1974-87.
cand.it. informationis technologiae informations- teknologi IT-højskolen og IT-Vest-Samarbejdet siden 1999.
cand.jur. juris jura KU siden 1736, AU siden 1948.
cand.lact. lactonomiae mejeribrugs- videnskab KVL (nu Det Biovidenskabelige Fakultet) siden 1968 (1921)* – 91.
cand.ling.merc. linguae mercantilis erhvervs- sprog Handelshøjskolerne siden 1968.
cand.mag. magisterii egl. lærereksamen 1883-1960/72 betegnelse for skoleembedseksamen i en række humanistiske og naturvidenskabelige fag ved AU og KU, efter 1966 tillige ved OU. Siden 1970'erne betegnelse for femårig humanistisk uddannelse i et hoved- og bifag ved alle universiteterne.
cand.manu. manutigii klinisk biomekanik (kiropraktik) SDU (Odense) siden 1997.
cand.med. medicinae læge- videnskab KU siden 1838 (1788)*, AU siden 1953, OU siden 1966.
cand.med.vet. medicinae veterinariae dyrlæge- videnskab KVL (nu Det Biovidenskabelige Fakultet) siden 1969 (1777)*
cand.merc. mercaturae erhvervs- økonomi Handelshøjskolerne siden 1969 (1959)*.
cand.merc.aud. mercaturae auditoris revisions- videnskab Handelshøjskolerne mfl. siden 1981.
cand.merc.int. mercaturae internationalis erhvervs- økonomi og sprog HHK (nu Copenhagen Business School – Handelshøjskolen) siden 1981.
cand.negot. negotiandi erhvervs- økonomi og sprog OU siden 1981.
cand.odont. odontologiae tandlæge- videnskab Tandlægehøjskolerne i København 1889-1989 og Århus 1959-89/90, derefter KU og AU.
cand.oecon. oeconomiae økonomi AU siden 1937, KU siden 1989.
cand.pharm. pharmaciae lægemiddel- lære Danmarks Farmaceutiske Højskole siden 1892 (1828)*.
cand.phil. philosophiae egl. filosofi I tiden frem til 2. Verdenskrig betegnelse for universitetsstuderende, der havde bestået den almindelige filosofiske prøve, filosofikum. 1972-95 betegnelse for en fireårig hovedfagsuddannelse i ét humanistisk fag ved universiteterne. Herefter kun anvendt ved samfundsfag på AAU og ved uddannelsen til kunstformidler på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.
cand.polit. politices egl. politisk videnskab eller stats- videnskab 1848-1989 betegnelse for kandidater i økonomi fra KU. Kandidater fra KU kan i dag vælge betegnelsen som alternativ til cand.oecon.
cand.polyt. polytechnices ingeniør- videnskab DTU siden 1829, AAU siden 1975.
cand.psych. psychologiae psykologi KU siden 1944, AU siden 1969, AAU siden 1999.
cand.public. publicitatis journalistik SDU (Odense) siden 1998.
cand.pæd. pædagogiae egl. pædagogik Overbygningsuddannelse for folkeskolelærere ved Danmarks Lærerhøjskole (nu DPU) siden 1966 (1895)*.
cand.rer.soc. rerum socialium social- videnskab OU 1975-87.
cand.scient. scientiarum egl. bare videnskaber Efter 1960 skoleembedseksamen i matematik og naturvidenskabelige fag ved AU, KU og OU. Fra 1970'erne betegnelse for femårig kandidatuddannelse i naturvidenskaberne ved universiteterne.
cand.scient.adm. scientiarum administrationis administration RUC siden 1975.
cand.scient.anth. scientiarum anthropo- logicarum antropologi KU siden 1994.
cand.scient.bibl. scientiae bibliothecariae biblioteks- og informations- videnskab Danmarks Bibliotekskole (nu Det Informationsvidenskabelige Akademi) siden 1990.
cand.scient.cons. scientiae conservandi konservering og restaurering Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole siden 1999.
cand.scient.med. scientiarum medicinae biomedicinsk teknik AU siden 1999.
cand.scient.oecon. scientiarum oeconomiae matematik- økonomi AU siden 1972, OU siden 1984, KU siden 1986.
cand.scient.pol. scientiarum politicarum politisk videnskab, statskundskab AU siden 1964, KU siden 1991.
cand.scient. san.publ. scientiarum sanitas publicae folke- sundheds- videnskab KU siden 1999, SDU (Esbjerg) siden 2001.
cand.scient.soc. scientiarum socialium sociologi KU siden 1969, AAU siden 1997.
cand.silv. silvinomiae skovbrugs- videnskab KVL (nu Det Biovidenskabelige Fakultet) siden 1969.
cand.stat. statisticae statistik KU 1958-78.
cand.techn.al. technologiae alimentariae levneds- middel- videnskab KVL (nu Det Biovidenskabelige Fakultet) og DTU siden 1996 (1992)*.
cand.techn.soc. technices socialium teknologisk samfunds- videnskabelig planlægning RUC siden 1973.
cand.theol. theologiae teologi KU siden 1788 (1683)*, AU siden 1945.
*Årstallet i parentes angiver, hvornår uddannelsen er indført. Øvrige årstal angiver det år, da den formelle latinske kandidatgrad blev autoriseret.
AAU: Aalborg Universitet
AU: Aarhus Universitet
DPU: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, tidl. Danmarks Pædagogiske Universitet, dannet i 2000 ved sammenlægning af Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Pædagoghøjskole og Danmarks Pædagogiske Institut
DTU: Den Polytekniske Læreanstalt Danmarks Tekniske Universitet
HHK: Handelshøjskolen i København, nu Copenhagen Business School – Handelshøjskolen
KVL: Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, nu Det Biovidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet
KU: Københavns Universitet
OU: Odense Universitet
RUC: Roskilde Universitet
SDU: Syddansk Universitet, dannet i 1998 ved sammenlægning af Odense Universitet (OU), Sydjysk Universitetscenter og Handelsskole Syd – Ingeniørhøjskole Syd

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig