Cancelling date, kancelleringsdag, den dag, som et skib senest må ankomme på til lastehavnen og være klar til lastning. Se rejsebefragtning.