Canadisk betyder ‘som vedrører Canada’ eller ‘som vedrører canadiere’.