Camener, ( lat. camenae (camoenae)), fordansket til kamener, camøner, romerske kildegudinder, hvis kultsted lå i en lund ved Porta Capena i Rom. Vestalinderne, gudinden Vestas jomfrupræstinder, hentede vand til Vestatemplet ved denne kilde. Digtere, i antikken og i langt senere tidsaldre, har identificeret camenerne med muserne, der giver digterne inspiration; Johannes Ewald kalder sig ligefrem "Camoenernes Yndling, den følende Skjald" i digtet Rungsteds Lyksaligheder (1775).