Cadheriner, familie af glykoproteiner siddende i cellemembranen. Cadheriner er vigtige for et vævs udvikling og struktur, idet de sammenhæfter cellerne og derved skaber kontakt mellem disse. De forskellige cadheriner fungerer sammen med calciumioner; forsvinder eller fjernes calcium fra vævet, glider cellerne fra hinanden. Se celle.