Cabildo, (sp., fra lat. capitulum, dim. af caput 'hoved'), byråd. I spansk administrativ og politisk praksis spillede en by på opdagelsernes tid en central rolle, og bygrundlæggelser med udnævnelse af cabildos indgik næsten altid i erobringerne i Latinamerika i 1500-t. Under opbygningen af en kongeligt kontrolleret administration bibeholdtes byernes dominerende stilling i forhold til landdistrikterne og dermed cabildos' afgørende betydning i lokaladministrationen. Rådsmedlemmerne fungerede som embedsmænd og dommere; det var efterstræbte embeder, der både gav prestige og mulighed for mere eller mindre legale ekstraindtægter. Embederne blev ofte solgt af kronen, men lokale godsbesiddere kunne fra tid til anden have en vis indflydelse på udnævnelserne, og det var den eneste type embeder i spansk Amerika, der kunne besættes med mænd født i Amerika. Et cabildo kunne, når der skulle tages stilling til særlig vigtige sager, indkalde et cabildo abierto, et 'åbent rådsmøde', hvortil fremtrædende borgere blev indbudt. Under selvstændighedskampene mod Spanien fra 1810 blev cabildos som de eneste tilnærmelsesvis repræsentative organer i de spanske kolonier samlingspunkter for løsrivelsesbevægelserne.