C-mol, inden for musik toneart med c som grundtone og fortegnet ♭ for h, e, a; paralleltoneart til Es-dur.