Bygningsinspektør, arkitekt, som fører tilsyn med kongelige slotte og statens fredede, bevaringsværdige bygninger. Ved enevældens ophør i 1849 blev det statslige, civile bygningsvæsen flyttet fra Rentekammeret til Indenrigsministeriet. Der blev dannet fem bygningsinspektorater med hver en kongelig bygningsinspektør. Bygningsinspektørerne hører fra 2001 under Finansministeriet. Stillingerne er honorarlønnede med adgang til samtidig at drive privat arkitektvirksomhed.