bygningsforsikring

Artikelstart

Bygningsforsikring er en forsikring, der dækker både brand og andre pludselige skader, som fx storm, vandskade og indbrudstyveri.

En bygningsforsikring eller også benævnt som en husforsikring, villaforsikring, parcelhusforsikring eller husejerforsikring. Til bygningsforsikringen er også knyttet en ansvarsforsikring samt en retshjælpsforsikring. Man kan også have fritidshusforsikring. Bygningsforsikringen må ikke forveksles med en ejerskifteforsikring eller en såkaldt byggeskadeforsikring.

Det er policen og forsikringsbetingelserne, der sætter rammen for, om man som forsikringstager kan få dækning, og hvad man som forsikringstager i givet fald kan få i erstatning.

Forsikringens dækningsomfang

Bygningsforsikringen dækker typisk skader på huset, der skyldes brand, kraftig storm, voldsomt tøbrud eller indbrud. En “stormskade” er skader som følge af storm, dvs. hvis den gennemsnitlige vindstyrke over en periode på 10 minutter har været på mindst 17,2 meter pr. sekund (vindstyrke 8 efter Beauforts skala). Nogle forsikringer dækker også visse former for rådskader, mens andre dækker alle former for pludselig skade.

Forsikringens undtagelsesbestemmelser

Bygningsforsikringen indeholder nogle undtagelsesbestemmelser. Der er ofte undtagelser for skader, som skyldes manglende vedligeholdelse af bygningen, eller hvor bygningen har konstruktionsfejl, som er hovedårsagen til skaden. Forsikringstageren skal være opmærksom på, at ens forsikringsbehov kan ændre sig med tiden. Fx skal forsikringstageren normalt tegne en tillægsforsikring, hvis forsikringstageren bygger om. Ændrer forsikringstageren fx tagbelægning, etablerer solceller eller bygger til, skal forsikringsselskabet have besked, da forsikringstageren i modsat fald risikerer ikke at få erstatning for en skade eller delvis erstatning.

Anmeldelse af en skade

Når forsikringstageren anmelder et krav til sit bygningsforsikringsselskab, skal denne bevise, at der er en skade på huset, som er dækket af bygningsforsikringen. Er forsikringstageren uenig med forsikringsselskabet om, hvad reparationen koster, skal forsikringstageren også bevise, at reparationen er dyrere, end hvad forsikringsselskabet har tilbudt. Anmelder forsikringstageren en skade på sit hus, vil forsikringsselskabets taksator ofte besigtige huset en eller flere gange eller lade det besigtige af en særlig byggesagkyndig, som kan være med til at belyse skadens forhold. Bliver forsikringstageren uenig med forsikringsselskabet om vurderingen af den anmeldte skade, kan der være behov for, at forsikringstageren selv indhenter en sagkyndig erklæring, hvori en sagkyndig beskriver fejl, udbedringsmetode og eventuelt udbedringspris. Det er ofte et krav, at den sagkyndige har en god faglig indsigt og forholder sig sagligt til sagen. Det kan fx være en bygningsingeniør, arkitekt eller en bygningskonstruktør. Udtalelser fra en håndværker kan også anvendes til oplysning af forsikringssagen.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig