By- og landzone, siden 1970 en inddeling af landet i sommerhusområder, byzoner og landzoner. Denne inddeling skal sikre et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt udbud af offentlig service, en bevarelse af landbrugsjorden og en beskyttelse af det åbne land. Beskyttelsen af landbrugsjorden går helt tilbage til 1700-t. og blev oprindelig sikret gennem landbrugspligt. Helårsanvendelse af boliger må ikke finde sted i sommerhusområder. Udstykning og bebyggelse til andet formål end landbrugs-, skovbrugs- eller fiskerierhverv i landzoneområder forudsætter en særlig landzonetilladelse fra kommunen, hvilket normalt ikke gives. Genopførsel af nedbrændte ejendomme kræver ligeledes landzonetilladelse, som dog fast gives.