byøkologi

Byøkologi, samspillet mellem mennesker og natur i bymæssig bebyggelse, herunder det samspil, der er gennem naturlige og menneskeskabte energi- og materialestrømme.

Målet for byøkologi er en bæredygtig udvikling i bysamfundet. Udgangspunktet for byøkologi er det enkelte lokalområde, dvs. karréen, kvarteret, bydelen eller i princippet hele byen, samt stedets beboere og brugere. Herved adskiller byøkologi sig fra andre miljøstrategier, der tager udgangspunkt i et bestemt problem, produkt eller materiale. Midlet er helhedsorienterede løsninger, der ofte vedrører infrastrukturen: kloaknettet, varmeforsyningen, vandforsyningen, affaldssystemet osv. Helhedsorienteringen indebærer da, at der tages hensyn til den øvrige infrastruktur, den lokale fysiske struktur og de naturmæssige forhold, herunder den samlede miljøpåvirkning, samt beboernes hverdagsliv og den lokale organisering. Blandt løsningerne inden for byøkologi er passiv solvarme og anden alternativ energiforsyning, nedsivning og anden udnyttelse af regnvand, komposteringstoiletter, grøn spildevandsrensning samt inddragelse af beboerne i opgaver som vandbesparelse, genanvendelse, parkforvaltning, lokal kompostering og naturgenopretning.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig