Burkinsk betyder ‘som vedrører Burkina Faso (Øvre Volta)’ eller ‘som vedrører burkinere’.