Bundskat, del af indkomstskat til staten. Bundskatten udgør i 2017 10,08 % af summen af den personlige indkomst og den positive nettokapitalindkomst reduceret med personfradraget på 45.000 kr. (for personer under 18 år dog 33.800 kr.).