Bulletin board, (eng. 'opslagstavle'), elektronisk opslagstavle i en computer, hvor man kan placere eller læse beskeder. Et bulletin board er det centrale element i et bulletin board system (BBS), som er et system af programmer, der organiserer asynkron udveksling af information mellem individuelle computere. Et bulletin board system kører på en værtsmaskine, og klienter kan få adgang via netværk. Det enkelte bulletin board er ofte begrænset til at indeholde beskeder af én bestemt type, fx vittigheder, kontaktannoncer eller information om pc'er. Det første og største bulletin board system er NetNews på internettet, der indeholder tusinder af bulletin boards. Adgangen til et bulletin board system kan være gratis, eller værten kan forlange, at klienter bidrager med nye informationer i et passende omfang. I lande med nem adgang til internettet er bulletin boards i dag i vid udstrækning erstattet af internetløsninger.