Buletang, Ascophyllum, brunalgeslægt med én art, A. nodosum. Planten danner i Nordatlanten en sammenhængende vegetation i kystens tidevandsområde, fjæren, på steder, der er beskyttet mod kraftigt bølgeslag. I Danmark findes den i den nordlige del af Kattegat, hvor saltholdigheden er tilstrækkelig høj. Planten er flerårig og har et tykt, båndformet, grenet løv, thallus, som med regelmæssige mellemrum har store, enkeltstillede flydeblærer. Sidst på vinteren og i det tidlige forår bærer de op til 1 m lange skud nogle sidestillede, stikkelsbærlignende kortskud, hvori kønscellerne dannes. Buletang er den vigtigste kilde i Europa til fremstilling af tangmel, som er tørrede og formalede planter, der bruges som supplement til dyrefoder pga. indholdet af især jod og vitaminer; særlig i Norge og Irland produceres tangmel. Planterne bruges også til fremstilling af alginat.