Buginesisk, bugi, austronesisk sprog, der tales af den buginesiske befolkningsgruppe (ca. 3,5 mio.) på hovedsagelig det sydlige Sulawesi samt i visse dele af Malaysia. Det er et ergativt sprog med leksikalske lån fra bl.a. javanesisk og sundanesisk. Tidligere anvendtes et alfabet, baseret på brahmiskriften, men nu skrives sproget fortrinsvis med det latinske alfabet.